accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookcrossdocumentdownloademailexternalShapeglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch

Visste du att...

 • Svartvit bild på när en man håller ett tal framför åhörare.

  I ett tal i Paris 1950 föreslog Frankrikes dåvarande utrikesminister Robert Schuman en ny form av politiskt samarbete i Europa som skulle göra ett nytt krig otänkbart. Europadagen firas den 9 maj till minne av Robert Schumans deklaration som är startskottet för dagens EU.

 • Personer sitter med ryggen mot kameran vid ett cirkelformat bord i ett stort rum med träpanel på väggarna.

  Om ett EU-land bryter mot EU:s grundläggande principer om frihet, demokrati och mänskliga rättigheter kan landet förlora vissa rättigheter, som rätten att rösta i ministerrådet. Ett EU-land kan däremot inte bli uteslutet ur EU.

 • Flygfoto över byggnader i staden Bryssel.

  Bryssel är starkt förknippat med EU eftersom staden är huvudort för flera EU-institutioner. Men även i Strasbourg, Luxemburg och Frankfurt finns EU-institutioner. Det är EU-länderna som kommit överens om var institutionerna ska ligga. Genom tiderna har länderna haft svårt att enas i denna fråga.

 • Ett stridsplan står på en landningsbana på en flygplats med fält och berg i bakgrunden.

  Sverige och de andra medlemsländerna ska bidra till EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP). EU-länderna har bland annat kommit överens om att bidra med militär personal till gemensamma snabbinsatsstyrkor och att stå bakom EU:s sanktioner mot länder, grupper eller ledare.

 • Ett antal containrar och en lastbil står på en asfalterad plan.

  Länder utanför EU kan i vissa fall sälja varor och tjänster utan att betala tullavgifter i EU. Det är möjligt genom så kallade frihandelsavtal. Ett exempel är CETA som är ett frihandelsavtal mellan EU och Kanada som även möjliggör handel mellan Sverige och Kanada.