accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookcrossdocumentdownloademailexternalShapeglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch

EU:s arbete med anledning av corona

EU-åtgärder mot coronaviruset

EU vidtar olika åtgärder med anledning av coronaviruset. Det handlar till stor del om att EU:s institutioner stöttar, samordnar och på olika sätt underlättar det arbete som medlemsländerna gör själva på hemmaplan.

Del av jordglob med fokus på Europa och en del av de omgivande länderna.

EU stöttar och samordnar medlemsländernas arbete mot coronaviruset. Foto: TT.

De senaste veckorna har EU-kommissionen till exempel lagt fram följande förslag:

  • Resor till EU från länder utanför EU begränsas tillfälligt till att bara gälla nödvändiga resor.
  • Medlemsländerna ska tillfälligt kunna stötta sina ekonomier utan att behöva följa vissa av EU:s budgetregler.
  • Medlemsländerna ska kunna vara flexiblare när det gäller att ge företag statsstöd.
  • Medel i den så kallade solidaritetsfonden ska kunna användas för att stötta ekonomin.
  • Tillgången till medicinsk utrustning och skyddsutrustning ska förbättras.
  • Forskningen om coronaviruset och hur pandemier kan motverkas ska förstärkas.
  • Reglerna för flygbolag ändras så att de inte förlorar landningstillstånd när de tvingas ställa in flygningar.

EU:s institutioner har mer information

Vissa av de förslag som EU-kommissionen har lagt fram måste godkännas av ministerrådet och Europaparlamentet innan de kan börja gälla. EU-institutionernas egna webbplatser har aktuell information om läget.

EU-kommissionen lägger fram förslag och följer upp att medlemsländerna följer EU:s regler:
Coronaviruset, vad gör EU? på EU-kommissionens webbplats

Ministerrådet fattar beslut om EU-lagar tillsammans med Europaparlamentet:
Om coronaviruset på ministerrådets och Europeiska rådets webbplats

Europaparlamentet fattar beslut tillsammans med ministerrådet:
Om EU:s åtgärder för att tackla coronaviruset på Europaparlamentets webbplats

EU:s smittskyddsmyndighet ECDC sammanställer data från medlemsländerna och ger dem råd om smittsamma sjukdomar, epidemier och hot mot folkhälsan:
ECDC – European Centre for Disease Prevention and Control (eng)

Regeringen har det övergripande ansvaret i Sverige

I Sverige är det regeringen som har det övergripande ansvaret för EU-arbetet och för att samordna arbetet med anledning av coronaviruset:
Regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset

För att genomföra vissa åtgärder i Sverige behövs lagändringar som måste beslutas av riksdagen:
Riksdagens arbete med anledning av corona