accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookcrossdocumentdownloademailexternalShapeglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch

EU:s arbete med anledning av corona

EU-åtgärder mot coronaviruset

EU vidtar olika åtgärder med anledning av coronaviruset. Det handlar till stor del om att EU:s institutioner stöttar, samordnar och på olika sätt underlättar det arbete som medlemsländerna gör själva på hemmaplan.

Del av jordglob med fokus på Europa och en del av de omgivande länderna.

EU stöttar och samordnar medlemsländernas arbete mot coronaviruset. Foto: TT.

Fyra prioriterade områden

EU-ländernas ministrar, stats- och regeringschefer har regelbundna digitala möten för att kunna fatta gemensamma beslut och på sikt försöka mildra effekterna av det nya coronaviruset.

EU:s arbete sker inom fyra prioriterade områden. De handlar om att begränsa spridningen av coronaviruset, säkra tillgången till sjukvårdsutrustning, främja forskning om behandling och vaccin samt stödja sysselsättning, företag och samhällsekonomi.

Exempel på EU-åtgärder

Här är exempel på vad EU:s institutioner gör i samband med coronakrisen:

  • Resor till EU från länder utanför EU har begränsats tillfälligt till att bara gälla nödvändiga resor.
  • Medlemsländerna kan få hjälp med medicinsk utrustning från EU:s beredskapslager.
  • EU-kommissionen har genomfört upphandlingar så att medlemsländerna gemensamt ska kunna köpa in medicinsk utrustning och coronatester.
  • EU ger pengar till forskning som syftar till att ta fram vaccin och behandlingar mot Covid-19.
  • EU-länderna samarbetar när det gäller stöd och hemtransporter av EU-medborgare som befinner sig i länder utanför EU.
  • EU har godkänt nya regler som gör det möjligt för medlemsländerna att begära pengar ur EU:s solidaritetsfond för att täcka hälsokriser.
  • EU har lagt fram olika ekonomiska stödpaket för att hantera krisen och stötta företag och anställda.
  • EU har ändrat reglerna för EU:s strukturfonder så att de kan användas för krisrelaterade insatser.
  • Ett tillfälligt stöd ska införas för att stötta nationella arbetsmarknadsåtgärder.

EU-kommissionen har också lagt fram ett nytt förslag till långtidsbudget för åren 2021-2027 och förslag till en återhämtningsfond för att möta den ekonomiska krisen som uppstått till följd av coronapandemin. Dessa förslag diskuteras nu mellan medlemsländernas regeringar i Europeiska rådet och ministerrådet samt i Europaparlamentet. Vissa delar av hur återhämtningsfonden ska finansieras behöver också godkännas av riksdagen och övriga länders nationella parlament.

EU:s institutioner har mer information

Vissa av de förslag som EU-kommissionen har lagt fram måste godkännas av ministerrådet och Europaparlamentet innan de kan börja gälla. EU-institutionernas egna webbplatser har aktuell information.

EU-kommissionen lägger fram förslag och följer upp att medlemsländerna följer EU:s regler:
Coronaviruset, vad gör EU? på EU-kommissionens webbplats

Ministerrådet fattar beslut om EU-lagar tillsammans med Europaparlamentet:
Om coronaviruset på ministerrådets och Europeiska rådets webbplats

Europaparlamentet fattar beslut tillsammans med ministerrådet:
Om EU:s åtgärder för att tackla coronaviruset på Europaparlamentets webbplats

EU:s smittskyddsmyndighet ECDC sammanställer data från medlemsländerna och ger dem råd om smittsamma sjukdomar, epidemier och hot mot folkhälsan:
ECDC – European Centre for Disease Prevention and Control (eng)

EU-kommissionen har tagit fram en webbplats med namnet Re-open EU, som har information om hur möjligheterna att resa mellan länder inom EU ser ut:
Re-open EU

Regeringen har det övergripande ansvaret i Sverige

I Sverige är det regeringen som har det övergripande ansvaret för EU-arbetet och för att samordna arbetet med anledning av coronaviruset:
Regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset

För att genomföra vissa åtgärder i Sverige behövs lagändringar som måste beslutas av riksdagen:
Riksdagens arbete med anledning av corona

Polisen har information om resor till Sverige från länder utanför EU/EES: 
Corona – så påverkas resandet till Sverige på polisens webbplats