accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookcrossdocumentdownloademailexternalShapeglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch

Textversion: Så funkar EU

Textversion: Så funkar EU

Lästid 2 min

Här får du en kort introduktion till vad Europeiska unionen är och fakta om hur EU fungerar i stora drag.

EU är en union mellan 27 europeiska länder. Sverige är medlem sedan 1995.

Medlemsländerna samarbetar i flera frågor. En av de viktigaste är att det ska vara enkelt att handla med varor och tjänster inom EU. En annan är att du som bor i ett medlemsland enkelt ska kunna resa inom EU. För att bo, arbeta eller studera.

Medlemsländerna samarbetar också om jordbruk, miljö, brottsbekämpning och asylpolitik. Och en hel del annat. En del saker bestämmer medlemsländerna själva om. Till exempel om saker som rör vården, skolan och hur hög skatten ska vara.

Som medlem påverkar Sverige EU. Men vi måste också följa EU:s lagar och beslut, som vi bestämt tillsammans. Om svensk lag och en EU-lag säger olika saker är det EU-lagen som gäller. Vad EU ska bestämma och hur står i EU:s fördrag, alltså reglerna för EU-samarbetet.

Så här går arbetet i EU till

Grunden i EU är att medlemsländerna vill fatta gemensamma beslut och samarbeta. Till sin hjälp har EU sju institutioner med olika uppgifter:

  • EU-kommissionen
  • Europaparlamentet
  • Ministerrådet
  • Europeiska rådet
  • EU-domstolen
  • Europeiska centralbanken
  • Europeiska revisionsrätten

Ministerrådet, EU-kommissionen och Europaparlamentet fattar besluten om EU:s lagar och regler.

I EU-kommissionen finns en kommissionär från varje medlemsland. EU-kommissionen kallas ibland för EU:s motor eftersom den driver arbetet framåt.

I Europaparlamentet sitter ledamöter från alla EU:s medlemsländer. Även från Sverige. Ledamöterna väljs in vart femte år. Hur många ledamöter som väljs från varje land baseras på landets folkmängd. Europaparlamentet är folkets röst i EU. Ungefär som riksdagen är i Sverige.

I ministerrådet samlas medlemsländernas ministrar. Ska beslut fattas om miljön träffar Sveriges miljöminister de andra ländernas miljöministrar. Gäller det handel träffas handelsministrarna.

EU-kommissionen, Europaparlamentet och ministerrådet bestämmer tillsammans om EU:s lagar och regler. EU-kommissionen föreslår nya lagar. Ministerrådet och Europaparlamentet beslutar om dem.

För att en lag ska bli till måste ministerrådet och Europaparlamentet vara  överens. Det är så här EU fungerar.