accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookcrossdocumentdownloademailexternalShapeglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch

Textversion: 6 snabba om EU-kommissionen

Textversion: 6 snabba om EU-kommissionen

Lästid 2 min

Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström svarar på sex snabba frågor om EU-kommissionen.

1. Vad är EU-kommissionen?

Cecilia Malmström: EU-kommissionen är en av EU-institutionerna som finns i Bryssel. Den består utav 28 kommissionärer, en från varje medlemsland och är den institution som ska se till hela EU:s bästa.

Lite som EU:s regering som ska vaka över att EU:s gemensamma beslut och lagar följs.

2. Vilket är kommissionens viktigaste uppdrag?

Cecilia Malmström: Det är väl framförallt två. Dels att lägga förslag på beslut som sen fattas av medlemsländerna och Europaparlamentet.

Men också att övervaka att fördragen följs, det vill säga att de lagar som finns följs av medlemsländerna och att man respekterar gemensamma beslut så att det är helt rättvist mellan stora och små medlemsländer.

3. Vem kan bli kommissionär?

Cecilia Malmström: Det är varje lands regering som nominerar en kommissionär. Det finns inte några speciella krav men oftast är det personer som har varit ministrar eller riksdagsledamöter eller kanske Europaparlamentariker.

Man blir föreslagen till en post och sen måste man godkännas efter en ganska lång utfrågning i Europaparlamentet innan man får tillträda.

4. Varför har ni bestämt att gurkorna måste vara raka?

Cecilia Malmström: Det är ingen som har bestämt hur gurkorna ska se ut i Europa. Det är gurkproducenterna som sätter upp olika kriterier för gurkor i olika klasser.

Beroende på om de är raka eller krokiga på ett speciellt sätt har de ett särskilt nummer eller en kategori. Det finns ingen som har bestämt hur de ska se ut. Det är en vanlig myt.

5. Kan jag påverka EU-kommissionens arbete?

Cecilia Malmström: Det kan du indirekt. Du kan kontakta oss och framföra synpunkter. Du kan också kontakta din Europaparlamentariker, riksdagen och regeringen som också har ett inflytande över EU.

6. Kan jag klaga på EU?

Cecilia Malmström: Ja, det kan du. I Europaparlamentet finns det ett särskilt utskott som hanterar klagomål från enskilda EU-medborgare.

Utskottet tittar på klagomålet och kan sedan välja att ta upp det - om det är ett klagomål som är ”EU:s fel” så att säga. Sen finns det också en domstol dit man kan vända sig om det skett ett brott mot EU:s regler.

Men om du är allmänt missnöjd över något i Sverige så tas det inte upp i EU, utan det måste ha med EU att göra.