accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookcrossdocumentdownloademailexternalShapeglobeplayremovesearchsharestop-watch

Ladda ner och beställ

Informationsmaterial om EU

Sveriges riksdags tryckta informationsmaterial om EU kan beställas kostnadsfritt via webbplatsen, per e-post eller telefon. Ingen avgift för porto tillkommer. Du får beställa maximalt 100 exemplar av varje broschyr. Fält märkta med * är obligatoriska.

  • Sverige i EU - faktablad

    Läs om vad det innebär att Sverige är med i EU och hur regeringen och riksdagen arbetar med EU-frågor. Tryckt 2017.

  • Så fungerar EU - faktablad

    Läs om EU:s sju institutioner, vad de gör och hur det går till när de beslutar om nya EU-lagar. Tryckt 2017.

Mer information från Sveriges riksdag

Om du beställer mycket material levereras det med företagspaket. Därför är det viktigt att fylla i gatuadressen dit materialet ska levereras.

Mer information från Sveriges riksdag

Riksdagens webbplats har tryckt informations- och studiematerial om riksdagen och riksdagens arbete som du kan beställa eller ladda ner:

Beställ och ladda ned på riksdagens webbplats

Riksdagsförvaltningen kommer att behandla dina person- och adressuppgifter för att kunna administrera din beställning. Det görs enligt personuppgiftslagen, PUL.

Personuppgiftslagen - PUL