accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookcrossdocumentdownloademailexternalShapeglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch

Ladda ner och beställ

Informationsmaterial om EU

Sveriges riksdags tryckta informationsmaterial med fakta om EU kan beställas kostnadsfritt via webbplatsen, per e-post eller telefon. Ingen avgift för porto tillkommer. Du får beställa maximalt 100 exemplar av varje broschyr. Fält märkta med * är obligatoriska.

 • EU på 10 minuter

  Liten broschyr med basfakta om EU. Den vänder sig till dig som vill få en snabb överblick över hur Sverige och EU hänger ihop och hur EU-samarbetet går till. Tryckt 2017.

 • Karta med fakta om EU:s medlemsländer

  Karta över EU:s medlemsländer med korta fakta om varje land. Mått 42x60 cm (A2). Tryckt 2017.

 • Sverige i EU - faktablad

  Läs om vad det innebär att Sverige är med i EU och hur regeringen och riksdagen arbetar med EU-frågor. Tryckt 2017.

 • Så fungerar EU - faktablad

  Läs om EU:s sju institutioner, vad de gör och hur det går till när de beslutar om nya EU-lagar. Tryckt 2017.

 • Sweden in the EU - Fact sheet

  Find out about what it means to be a member of the EU and how the Government and the Riksdag work with EU issues. Printed 2017.

Mer information från Sveriges riksdag

Om du beställer mycket material levereras det med företagspaket. Därför är det viktigt att fylla i gatuadressen dit materialet ska levereras.

Mer information från Sveriges riksdag

Riksdagens webbplats har tryckt informations- och studiematerial om riksdagen och riksdagens arbete som du kan beställa eller ladda ner:

Beställ och ladda ned på riksdagens webbplats

Riksdagsförvaltningen kommer att behandla dina person- och adressuppgifter för att kunna administrera din beställning. Det görs enligt personuppgiftslagen, PUL.

Personuppgiftslagen - PUL