accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookcrossdocumentdownloademailexternalShapeglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch
Illustration EU-valet 2019

EU-valet 2019

Söndag 26 maj

Söndagen den 26 maj 2019 var det val till Europaparlamentet, EU-val, i Sverige. Då valde medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i parlamentet under mandatperioden 2019-2024.

Om EU-valet

 • Det är val till Europaparlamentet vart femte år i alla EU-länder.
 • I Sverige var det senaste EU-valet söndagen den 26 maj 2019.
 • Nästa EU-val är år 2024.

Valresultatet i EU-valet

Den 23-26 maj 2019 var det val till Europaparlamentet i hela EU. I Sverige var valdagen den 26 maj. Valmyndigheten har information om resultatet av det svenska EU-valet. Europaparlamentet informerar om valresultaten i hela EU.

Viktiga datum efter EU-valet 2019

 • 26 maj 2019

  26 maj – EU-val i Sverige

  Söndagen den 26 maj var det val till Europaparlamentet, EU-val, i Sverige. Valresultatet visas på www.val.se.
 • 31 maj 2019

  31 maj – Valmyndigheten fastställde valresultatet

  Fredagen den 31 maj fastställde Valmyndigheten valresultatet i Sverige och de svenska ledamöterna och ersättarna utsågs.
 • Slutet av juni – partigrupperna klara

  De politiska gruppernas sammansättning i parlamentet var klar i slutet av juni och grupperna presenterade vilka ledamöter som ingår i vilka grupper.
 • 2 jul 2019

  2 juli – den nya mandatperioden började

  Det nyvalda Europaparlamentets mandatperiod började den andra juli med ett sammanträde i Strasbourg, Frankrike. Den italienske socialdemokraten David Sassoli valdes till ny talman.
 • 16 jul 2019

  16 juli – Europaparlamentet godkände EU-kommissionens ordförande

  Europeiska rådet föreslog tyska Ursula von der Leyen till ny ordförande för EU-kommissionen. Den 16 juli röstade Europaparlamentet ja till förslaget.
 • 8 aug 2019

  8 augusti – regeringen föreslog EU-kommissionär

  Den svenska regeringen föreslog arbetsmarknadsminister Ylva Johansson till ny svensk EU-kommissionär.
 • 10 sep 2019

  10 september – förslaget till ny EU-kommission presenterades

  EU-kommissionens kommande ordförande, Ursula von der Leyen, presenterade hela förslaget till ny EU-kommission.
 • September och oktober – utfrågningar i utskotten

  De personer som först föreslogs att bli EU-kommissionärer frågades ut av Europaparlamentets utskott. Sveriges föreslagna EU-kommissionär Ylva Johansson frågades ut den 1 oktober.
 • November – nya utfrågningar

  Den 1 november skulle den nya EU-kommissionen ha börjat arbeta om allt hade gått som planerat. Men några av de först föreslagna kommissionärerna byttes ut och därför hölls ytterligare utfrågningar i november.
 • 1 dec 2019

  1 december – ny kommission på plats

  Den nya EU-kommissionen började arbeta den 1 december. Ledamöterna i Europaparlamentet godkände hela den nya EU-kommissionen vid en omröstning den 27 november.

Efter EU-valet – vad hände sen?

En knapp vecka efter EU-valet fastställde Valmyndigheten det svenska valresultatet och fördelade de svenska mandaten i Europaparlamentet.

Valmyndigheten räknade ut hur många mandat varje parti har fått utifrån rösterna och vilka av partiets kandidater som har valts in i det nya EU-parlamentet. Det var bara partier som fick över 4 procent av rösterna i valet som räknades. Partier som hade mindre än 4 procent fick inga mandat i Europaparlamentet.

Det nyvalda parlamentet började arbeta 2 juli

Den 2 juli 2019 började den nya mandatperioden och det nya Europaparlamentet började sitt arbete med ett sammanträde i Strasbourg, Frankrike. Parlamentet började med att välja den italienske socialdemokraten David Sassoli till ny talman. Talmannen är den som är den som leder arbetet i parlamentet. Sedan valde ledamöterna vilka utskott de ska arbeta i, och utskottens ordföranden. De flesta ledamöter är med i ett utskott och är suppleant (ersättare) i ett annat.

Ny ordförande för EU-kommissionen

Den 16 juli godkände parlamentet den nya EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen från Tyskland. Det är EU-ländernas stats- och regeringschefer i Europeiska rådet som föreslår vem som ska bli EU-kommissionens ordförande, men parlamentet måste godkänna förslaget. Enligt EU:s fördrag ska ordförandens politiska åsikter likna dem som majoriteten i det nyvalda parlamentet har.

En ny EU-kommission utsågs

I Sverige är det regeringen som föreslår vem som ska bli EU-kommissionär från Sverige. I augusti föreslog den svenska regeringen den dåvarande arbetsmarknadsministern Ylva Johansson till ny svensk EU-kommissionär.

EU-kommissionens blivande ordförande Ursula von der Leyen satte tillsammans med EU-länderna ihop ett förslag till hur den nya EU-kommissionen skulle se ut och vem som skulle ansvara för vad i kommissionen. Förslaget till ny kommission presenterades den 10 september.

I slutet av september och början av oktober frågades de föreslagna kommissionärerna ut i Europaparlamentets utskott, där de fick svara på både muntliga och skriftliga frågor. Efter utfrågningarna byttes några av de först föreslagna kandidaterna ut. Därför hölls kompletterande utfrågningar i november.

Målsättningen var från början att den nya EU-kommissionen skulle börja arbeta den 1 november 2019. Men eftersom kommissionärer byttes ut blev godkännandet och tillträdet försenat med en månad.

Ledamöterna i Europaparlamentet godkände hela den nya EU-kommissionen vid en omröstning den 27 november. Därmed kunde den nya EU-kommissionen börja arbeta den 1 december 2019.

Många tjänster tillsätts efter ett EU-val

Efter ett val till Europaparlamentet är det många EU-tjänster som ska tillsättas med nya personer. Som nämnts ovan valde parlamentet en ny talman och godkände den nya ordföranden för EU-kommissionen. En ny EU-kommission tillsattes och fick en ledamot från varje medlemsland utom Storbritannien, som då fortfarande var EU-medlem men som senare lämnade EU.

Stats- och regeringscheferna i Europeiska rådet valde också en ny ordförande som leder och samordnar arbetet, den belgiska premiärministern Charles Michel. Han tillträdde sin tjänst 1 december 2019.

Vidare har en ny så kallad hög representant utsetts, som också började sitt arbete den 1 december. Den höga representanten leder EU:s arbete med utrikes- och säkerhetspolitik och kallas också EU:s utrikesminister. Europeiska rådet föreslog i juli den spanska utrikesministern Josep Borrell till tjänsten som hög representant. Han godkändes sedan av EU-kommissionens ordförande.

Som ordförande för Europeiska centralbanken (ECB) valdes den franska chefen för Internationella valutafonden (IMF) Christine Lagarde. Hon tillträdde sin tjänst den 1 november 2019. Beslutet om tjänsten fattades av Europeiska rådet, efter samråd med Europaparlamentet och ECB-rådet.

Din rätt att rösta

Europaparlamentet är den enda EU-institution som väljs direkt i allmänna val. Genom att rösta i valet till Europaparlamentet har du möjlighet att vara med och påverka EU:s politik.

Alla EU-medborgare har rätt att rösta i Europaparlamentsvalet. I Sverige får du rösta fram politiker till Europaparlamentet om du har fyllt 18 år, är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige. Även medborgare från andra EU-länder som är folkbokförda i Sverige får rösta i EU-valet här. Du som är svensk medborgare men bor utomlands måste anmäla dig till röstlängden för att få rösta.

Alla EU-medborgare har rätt att rösta i EU-valet.

Så går EU-valet till

EU-valet går till på samma sätt som valen till kommun, landsting och riksdag i Sverige. Du får ett röstkort hem i brevlådan och kan sedan förtidsrösta eller rösta i vallokal på valdagen. Du väljer vilket parti du vill ska representera dig i Europaparlamentet. Du kan rösta på en viss person på partiets lista genom att sätta ett kryss vid namnet. Ett parti måste få minst 4 procent av rösterna för att få plats i Europaparlamentet.

Mer om EU-valet

Film

3 snabba om EU-valet

Speltid 2 min

På vilket sätt angår EU de svenska väljarna? Vad är de nationella parlamentens roll i EU? Talman Andreas Norlén svarade på frågor om EU-valet.

Ladda ner

Vad är Europaparlamentet?

Europaparlamentet är medborgarnas röst i EU. Ledamöterna i parlamentet väljs av medborgarna i EU-länderna i allmänna val. Europaparlamentet har verksamhet både i franska Strasbourg och i belgiska Bryssel.

I Europaparlamentet sitter 705 ledamöter från EU:s 27 medlemsländer. Ledamöterna kallas för Europaparlamentariker. De är med och beslutar om EU:s lagar och budget.

Grafisk illustration av att Europaparlamentet har 705 ledamöter och att 21 av dessa är från Sverige. Grafisk illustration av att Europaparlamentet har 705 ledamöter och att 21 av dessa är från Sverige.
Tillsammans har väljare i de 27 EU-länderna röstat fram 705 ledamöter. De representerar väljarna i Europaparlamentet till nästa EU-val.

Antal ledamöter efter brexit

Storbritannien lämnade EU (brexit) 31 januari 2020. Då minskade antalet ledamöter i Europaparlamentet från 751 till 705. Sverige fick då 21 ledamöter, i stället för 20 som tidigare.

De svenska ledamöterna 2019-2024

21 svenska ledamöter representerar Sveriges medborgare i Europaparlamentet. Genom Europaparlamentsvalet avgör medborgarna i medlemsländerna vilka politiska partier och ledamöter som ska vara med och fatta besluten i parlamentet.

Svenska Europaparlamentariker 2019–24 på Europaparlamentets webbplats

Grafisk presentation som visar antal ledamöter per land i Europaparlamentet. Grafisk presentation som visar antal ledamöter per land i Europaparlamentet.
EU-länderna har olika antal ledamöter i Europaparlamentet. Hur många ledamöter som kommer från ett land beror på hur stor befolkning landet har. Tyskland, som är det folkrikaste landet i EU, har 96 ledamöter i parlamentet. Cypern, Luxemburg och Malta väljer sex ledamöter, som är det minsta antalet. Sverige har 21 ledamöter.

Ledamöterna ingår i partigupper

Ledamöterna i Europaparlamentet debatterar EU-frågor och arbetar fram nya EU-lagar. Varje ledamot är med i en partigrupp. I en partigrupp samlas ledamöter som har liknande åsikter.

I parlamentet sitter ledamöterna samlade i sina partigrupper, och inte utifrån vilket land de kommer. Vänsterpartier sitter till vänster och högerpartier till höger. De gröna och liberala partigrupperna sitter i mitten.

Översikt som visar ledamöternas placering i partigrupper i Europaparlamentet. Översikt som visar ledamöternas placering i partigrupper i Europaparlamentet.
Under mandatperioden 2019-2024 finns sju partigrupper och ett antal partigruppslösa ledamöter i Europaparlamentet. Översikten visar partigruppernas placering i Europaparlamentet. Gränserna mellan partigrupperna i bilden är ungefärliga.

Partigrupper och platser i Europaparlamentet 2019–2024

Det krävs minst 25 ledamöter från sju av EU:s 27 länder för att bilda en partigrupp.

EPP 177 platser
Europeiska folkpartiet. Moderaterna och Kristdemokraterna är med i denna grupp.

S&D 145 platser
Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet. Socialdemokraterna är med i denna grupp.

Renew Europe 101 platser
Förnya Europa. Liberalerna och Centerpartiet är med i denna grupp.

De Gröna/EFA 72 platser
De gröna/Europeiska fria alliansen. Miljöpartiet är med i denna grupp.

ID 70 platser
Identitet och demokrati.

ECR 64 platser
Europeiska konservativa och reformister. Sverigedemokraterna är med i denna grupp.

Vänstergruppen 39 platser 
Vänstergruppen i Europaparlamentet – GUE/NGL (Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster). Vänsterpartiet är med i denna grupp.

GL 36 platser
Grupplösa.

Uppgifterna om partigrupperna är från december 2021. Det händer att ledamöter byter partigrupp, hoppar av eller att en tidigare grupplös ledamot blir medlem av en partigrupp. Därför kan antalet ledamöter i grupperna ändras då och då.

Partigrupper i Europaparlamentet 2019–24 på Europaparlamentets webbplats

Antal ledamöter per land i Europaparlamentet

 • 96 Tyskland
 • 79 Frankrike
 • 76 Italien
 • 59 Spanien
 • 52 Polen
 • 33 Rumänien
 • 29 Nederländerna
 • 21 Grekland, Belgien, Portugal, Tjeckien, Ungern och Sverige
 • 19 Österrike
 • 17 Bulgarien
 • 14 Danmark, Finland och Slovakien
 • 13 Irland
 • 12 Kroatien
 • 11 Litauen
 • 8 Slovenien och Lettland
 • 7 Estland
 • 6 Cypern, Luxemburg och Malta

Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020 (brexit). Då minskades antalet ledamöter i Europaparlamentet från 751 till 705. Sverige fick då 21 ledamöter, i stället för 20 som tidigare.

Mer om EU-parlamentet och EU

EU angår dig

Lättläst och andra språk