accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookcrossdocumentdownloademailexternalShapeglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch
Illustration EU-valet 2019

EU-valet 2019

Söndag 26 maj

Söndagen den 26 maj är det val till Europaparlamentet, EU-val, i Sverige. I valet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i parlamentet de kommande fem åren.

Om EU-valet

 • Det är val till Europaparlamentet vart femte år i alla EU-länder.
 • I Sverige är det Europaparlamentsval söndagen den 26 maj 2019.

Vad är Europaparlamentet?

Europaparlamentet är medborgarnas röst i EU. Ledamöterna i parlamentet väljs av medborgarna i EU-länderna i allmänna val. Europaparlamentet har verksamhet både i franska Strasbourg och i belgiska Bryssel.

I Europaparlamentet sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer. Ledamöterna kallas för Europaparlamentariker. De är med och beslutar om EU:s lagar och budget.

Europaparlamentet har 751 ledamöter varav 20 stycken representerar Sveriges medborgare. Europaparlamentet har 751 ledamöter varav 20 stycken representerar Sveriges medborgare.
Tillsammans har väljare i de 28 EU-länderna röstat fram 751 ledamöter. De representerar väljarna i Europaparlamentet till 2019.

Antal ledamöter efter brexit

Storbritannien håller på att lämna EU, brexit. När det sker kommer antalet ledamöter att minskas till 705. Storbritanniens utträde ur EU är planerat till den 30 mars 2019, men förhandlingar pågår mellan Storbritannien och EU om villkoren för utträdet och tidpunkten kan komma att ändras.

De svenska ledamöterna

Under den senaste mandatperioden har 20 svenska ledamöter representerat Sveriges medborgare i Europaparlamentet. Genom Europaparlamentsvalet avgör medborgarna i medlemsländerna vilka politiska partier och ledamöter som ska vara med och fatta besluten i parlamentet.

Svenska Europaparlamentariker 2014–19 på Europaparlamentets webbplats

Sverige har 20 ledamöter i EU-parlamentet. Antal ledamöter beror på hur stor befolkning landet har. Tyskland har som det största land i EU 96 ledamöter medan de minsta länderna har 6 ledamöter. Sverige har 20 ledamöter i EU-parlamentet. Antal ledamöter beror på hur stor befolkning landet har. Tyskland har som det största land i EU 96 ledamöter medan de minsta länderna har 6 ledamöter.
EU-länderna har olika antal ledamöter i Europaparlamentet. Hur många ledamöter som kommer från ett land beror på hur stor befolkning landet har. Tyskland, som är det folkrikaste landet i EU, har 96 ledamöter i parlamentet. Cypern, Estland, Luxemburg och Malta väljer sex ledamöter, som är det minsta antalet.

Ledamöterna ingår i partigupper

Ledamöterna i Europaparlamentet debatterar EU-frågor och arbetar fram nya EU-lagar. Varje ledamot är med i en partigrupp. I en partigrupp samlas ledamöter som har liknande åsikter.

I parlamentet sitter ledamöterna samlade i sina partigrupper, och inte utifrån vilket land de kommer. Vänsterpartier sitter till vänster och högerpartier till höger. De gröna och liberala partigrupperna sitter i mitten.

Översikt som visar ledamöternas placering i partigrupper i Europaparlamentet. Översikt som visar ledamöternas placering i partigrupper i Europaparlamentet.
Det finns åtta partigrupper och några partigruppslösa ledamöter i Europaparlamentet. Översikten visar partigruppernas placering i Europaparlamentet. Observera att gränserna mellan partigrupperna i bilden är ungefärliga och att punkterna inte motsvarar det exakta antalet ledamöter. Uppgifterna är från november 2018.

Partigrupper och antal platser i Europaparlamentet

Det krävs minst 25 ledamöter från sju av EU:s 28 länder för att bilda en partigrupp.

 • GUE/NGL 52 platser 
  Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster. Vänsterpartiet är med i denna grupp.
 • S&D 187 platser
  Progressiva förbundet av socialdemokrater i EU-parlamentet. Socialdemokraterna och Feministiskt initiativ är med i denna grupp.
 • De Gröna/EFA 52 platser
  De gröna/Europeiska fria alliansen. Miljöpartiet är med i denna grupp.
 • ALDE 68 platser
  Alliansen liberaler och demokrater för Europa. Liberalerna och Centerpartiet är med i denna grupp.
 • EPP 218 platser
  Europeiska folkpartiet. Moderaterna och Kristdemokraterna är med i denna grupp.
 • ECR 73 platser
  Europeiska konservativa och reformister. Sverigedemokraterna är med i denna grupp.
 • EFDD 43 platser
  Frihet och direktdemokrati i Europa.
 • ENF 34 platser
  Nationernas och friheternas Europa.
 • GL 23 platser
  Grupplösa.

Uppgifterna om partigrupperna är från november 2018. 

Aktuell information om partigruppernas sammansättning på Europaparlamentets webbplats

Antal ledamöter per land i Europaparlamentet

 • 96 Tyskland
 • 74 Frankrike
 • 73 Italien och Storbritannien
 • 54 Spanien
 • 51 Polen
 • 32 Rumänien
 • 26 Nederländerna
 • 21 Grekland, Belgien, Portugal, Tjeckien och Ungern
 • 20 Sverige
 • 18 Österrike
 • 17 Bulgarien
 • 13 Danmark och Finland
 • 11 Irland och Litauen
 • 8 Slovenien och Lettland
 • 6 Estland, Cypern, Luxemburg och Malta

Storbritannien håller på att lämna EU, brexit. När det sker kommer antalet ledamöter att minskas från 751 till 705.

Vill du veta mer om EU-parlamentet och EU?

Film

Så funkar EU

Speltid 3 min

Här får du en kort introduktion till vad Europeiska unionen är och fakta om hur EU fungerar i stora drag.

Ladda ner

Textversion: Så funkar EU

Din rätt att rösta

Europaparlamentet är den enda EU-institution som väljs direkt i allmänna val. Genom att rösta i valet till Europaparlamentet har du möjlighet att vara med och påverka EU:s politik.

Alla EU-medborgare har rätt att rösta i Europaparlamentsvalet. I Sverige får du rösta fram politiker till Europaparlamentet om du har fyllt 18 år, är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige. Även medborgare från andra EU-länder som är folkbokförda i Sverige får rösta i EU-valet här. Du som är svensk medborgare men bor utomlands måste anmäla dig till röstlängden för att få rösta.

Alla EU-medborgare har rätt att rösta i EU-valet.

Så går EU-valet till

EU-valet går till på samma sätt som valen till kommun, landsting och riksdag i Sverige. Du får ett röstkort hem i brevlådan och kan sedan förtidsrösta eller rösta i vallokal på valdagen. Du väljer vilket parti du vill ska representera dig i Europaparlamentet. Du kan rösta på en viss person på partiets lista genom att sätta ett kryss vid namnet. Ett parti måste få minst 4 procent av rösterna för att få plats i Europaparlamentet.

Mer om att rösta i EU-valet

Viktiga datum för EU-valet

 • 11 apr 2019

  Från 11 april – brevrösta utomlands

  Från den 11 april kan du göra i ordning en brevröst och skicka från utlandet.
 • 26 apr 2019

  26 april fastställs röstlängden

  Rösträtten bestäms utifrån de uppgifter om folkbokföring som finns i Skatteverkets register.
 • 2 maj 2019

  Från den 2 maj – rösta via bud

  Röstningen på utlandsmyndigheter kan börja. Även möjligheten att rösta via bud startar.
 • 8 maj 2019

  8 maj börjar förtidsröstningen

  Nu kan du börja förtidsrösta i någon av röstningslokalerna för förtidsröstning runt om i Sverige. Ta med röstkortet och en id-handling!
 • 23 maj 2019

  23-26 maj – val till EU-parlamentet

  Val till Europaparlamentet i alla EU:s medlemsländer.
 • 26 maj 2019

  26 maj – EU-val i Sverige

  Vallokalerna har öppet 8.00-21.00. När röstningen har avslutats genomför kommunerna en preliminär rösträkning. Resultatet kommer att visas på www.val.se.
 • 27 maj 2019

  27 maj – rösträkning påbörjas

  Länsstyrelsen påbörjar den slutliga rösträkningen. Räkningen tar cirka en vecka.

EU angår dig

Lättläst och andra språk