accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookcrossdocumentdownloademailexternalShapeglobeplayremovesearchsharestop-watch
Representanter för ett fackförbund samlar in namnunderskrifter utanför Riksdagshuset. Representanter för ett fackförbund samlar in namnunderskrifter utanför Riksdagshuset.

Så kan du påverka

Medborgare kan påverka beslut i EU

Tycker du att EU borde besluta om en ny miljölag? Eller att EU-kommissionens nya förslag om arbetstider är för detaljerat? Det finns flera vägar att gå om du vill försöka påverka EU-beslut.

Vägar att påverka

Det finns flera sätt att påverka lagstiftningen inom EU. Du kan till exempel

  • lämna förslag till EU-kommissionen
  • delta i EU-kommissionens samråd och möten
  • kontakta regeringen och delta i sakråd
  • kontakta riksdagsledamöter och EU-parlamentariker.

Flera sätt att påverka EU:s beslut

När EU inför nya lagar är tre av EU:s institutioner inblandade: EU-kommissionen, ministerrådet och Europaparlamentet. Lagförslagen hanteras även på hemmaplan i EU-länderna. Om du vill tycka till om EU:s politik finns flera möjligheter.

Tre institutioner bakom EU:s lagar

Lagstiftningen inom EU har en tydlig rollfördelning. EU-kommissionen lägger fram lagförslag som sedan behandlas av både Europaparlamentet och ministerrådet.

Sverige och de andra EU-länderna är med och påverkar genom sina regeringar i ministerrådet och sina folkvalda ledamöter i Europaparlamentet. Den svenska regeringen diskuterar och förankrar sin EU-politik i riksdagen.

För dig som vill försöka påverka EU:s beslut finns det flera sätt att ge synpunkter i processen från det att en idé föds till dess att den blir en färdig lag. Du kan lämna förslag och synpunkter till EU-kommissionen, delta i EU-kommissionens samråd, kontakta regeringen, delta i regeringens sakråd, ta kontakt med riksdagsledamöter eller kontakta EU-parlamentariker.
Det finns möjlighet att tycka till om EU-frågor

Grafik: Från EU-idé till svensk lag

Gå på möten och ta kontakt

Lästid 2 min

En del av lagarna i Sverige bestäms på EU-nivå. Vill du påverka EU:s beslut kan du vända dig till EU-kommissionen, regeringen eller ledamöter i riksdagen och Europaparlamentet. De är alla med i beslutsprocessen i EU på olika sätt. Ett annat sätt är att bilda opinion tillsammans med andra.

En studio full av åhörare som lyssnar på EU-kommissionären Corina Cretu.

Ett sätt att tycka till om EU-frågor är att gå på medborgardialoger och möta EU-kommissionärer som har ansvar för olika frågor. Foto: Europeiska unionen / Bogdan Dinca.

Lämna förslag till EU-kommissionen

Du som bor i ett EU-land kan som enskild person eller genom en organisation, ett parti eller ett företag när som helst komma med förslag om vad EU ska göra. Genom ett så kallat medborgarinitiativ kan personer eller grupper nämligen uppmana EU-kommissionen att lägga fram ett lagförslag i en särskild fråga. EU-kommissionen är den EU-institution som föreslår nya EU-lagar. Ett medborgarinitiativ måste få minst en miljon undertecknare för att bli godkänt. Ett annat krav är att undertecknarna kommer från minst en fjärdedel av EU:s medlemsländer.
En miljon måste underteckna ett medborgarinitiativ.

EU:s medborgarinitiativ på EU-kommissionens webbplats

Delta i EU-kommissionens samråd och möten

Innan EU-kommissionen lägger fram ett nytt lagförslag presenterar den sina idéer genom så kallade offentliga samråd. Oftast är både privatpersoner, företag och organisationer välkomna att delta i samråden. Vid ett samråd kan du lämna dina synpunkter på de idéer som EU-kommissionen presenterar.

EU-kommissionärer reser också runt i EU för att hålla öppna stormöten, så kallade medborgardialoger, om aktuella frågor i EU och hur frågorna kan påverka EU-medborgarna. Mötena är öppna för alla men först till kvarn gäller.

Engagera dig i en organisation

När EU-kommissionen presenterat ett förslag på ny lag ska den svenska regeringen ta ställning till lagförslaget. Det gör regeringen inför kommande förhandlingar om lagen med de andra EU-länderna i ministerrådet.

Innan regeringen tar ställning i en fråga förs ofta en dialog med civilsamhället. Detta görs bland annat genom så kallade EU-sakråd dit representanter från organisationer och andra intressenter bjuds in för att tycka till om aktuella lagförslag från EU. Andra sätt för organisationer att påverka ett förslag på ny lag är att svara på remisser eller delta i andra samrådsformer med regeringen. Genom att gå med i en organisation kan du göra din röst hörd. Du kan även kontakta den minister i regeringen som arbetar med lagförslaget ifråga och framföra dina synpunkter.
Organisationer bjuds in till dialog.

Kontakta riksdagsledamöter

Inför förhandlingarna om ett lagförslag i EU:s ministerråd ska regeringen stämma av med riksdagen om vilken ståndpunkt Sverige ska föra fram. De här diskussionerna sker i riksdagens EU-nämnd, som består av politiker från samtliga riksdagspartier.

Om du vill föra fram dina synpunkter på ett EU-förslag till riksdagen kan du kontakta EU-nämnden. Du kan också ta reda på vilka ledamöter i de olika riksdagspartierna som arbetar med den fråga du vill påverka. Kontakta dem och framför din åsikt.

Kontakta svenska EU-parlamentariker

I EU är det inte bara ministerrådet som är med och beslutar om EU-lagar. Oftast ska även Europaparlamentet vara med och ta beslut. Vill du framföra dina åsikter till Europaparlamentet kan du till exempel vända dig till de svenska ledamöterna i parlamentet. Ta reda på vilka som arbetar med den fråga som du vill påverka och ta kontakt. På så sätt kan du få dem att uppmärksamma frågor som du tycker är viktiga. 

Svenska ledamöter i Europaparlamentet på Europaparlamentets webbplats

Du kanske också vill veta mer om...