accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookcrossdocumentdownloademailexternalShapeglobeplayremovesearchsharestop-watch

Välkommen till Sveriges riksdags

EU-information

Vad gör EU:s olika institutioner, hur kommer en EU-lag till och hur påverkas Sverige av medlemskapet i EU? Här får du en övergripande bild av hur EU-arbetet fungerar och hur EU och Sverige hänger ihop.

8 saker du behöver veta om EU

EU är vardag i riksdagen

Riksdagen har koll på regeringens EU-politik och kan bidra till att EU:s lagförslag dras tillbaka. Riksdagens EU-arbete

Regeringen förhandlar för Sverige

Svenska ministrar tar beslut om nya EU-lagar i ministerrådet. EU-minister Ann Linde berättar. Film: 6 snabba om ministerrådet

Arbetet drivs av sju institutioner

EU:s sju institutioner har olika uppgifter, till exempel lagstiftning, budgetarbete och framtidsplanering. Grafik: EU:s institutioner

Myndigheter är experter på EU

Svenska myndigheter kan svara på dina frågor om vilka EU-regler som gäller. Hit vänder du dig

EU-lagar börjar med idéer

EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar som ministerrådet och EU-parlamentet tar beslut om. Grafik: Från EU-idé till svensk lag

Du kan jobba eller studera i hela EU

Alla som är medborgare i ett EU-land är också medborgare i EU. Som EU-medborgare kan du bland annat rösta i val till Europaparlamentet och resa fritt eller arbeta och studera i andra EU-länder. Dessutom finns EU:s ombudsman till din hjälp, om du anser att du har blivit felbehandlad av en EU-institution. Foto: Europaparlamentet.

Dina rättigheter

Mest pengar går till jordbruk och regioner

EU:s budget är ungefär 135 miljarder euro för 2017. Drygt 40 procent av pengarna går till att utveckla jordbruk, fiske, miljö och landsbygd i EU-länderna. EU-länder med svag ekonomi får mer ekonomiskt stöd än de som har stark ekonomi. Hur stor EU-avgift ett land betalar beror på hur landets ekonomi ser ut. Avgiften får vara höst 1,23 procent av landets bruttonationalinkomst. Foto: EU-kommissionen.

Grafik: EU:s budget

28 länder samarbetar för ekonomisk tillväxt

Europeiska unionen (EU) är en union mellan 28 europeiska länder som samarbetar kring till exempel handel, miljö, jordbruk och regional utveckling. Grunden till dagens EU lades 1952 av sex länder i efterkrigstidens Europa. Genom åren har verksamheten ökat både vad gäller antalet länder och samarbetsfrågor. Sverige gick med 1995 efter en folkomröstning.

EU-kartan
Film

Så funkar EU

Speltid 3 min

Här får du en kort introduktion till vad EU är och hur EU fungerar i stora drag.

Zooma in

 • Det finns länder utanför EU som kan sälja varor och tjänster utan att betala tullavgifter inom EU. Det är möjligt genom ett så kallat frihandelsavtal. CETA är ett sådant frihandelsavtal mellan EU och Kanada.

  Inga tullar och minskade hinder

  Ett frihandelsavtal mellan EU och ett land utanför EU innebär att tullar på varor avskaffas och att handelshinder för till exempel tjänster, investeringar och offentlig upphandling kommer att minskas.

  EU har ensamrätt att sluta frihandelsavtal

  Handel med andra länder utanför EU är ett område där EU har så kallad exklusiv befogenhet. Det betyder att endast EU, och inte enskilda EU-länder, får fatta beslut om handelsavtal med länder utanför EU. Det är EU-kommissionen som sköter själva förhandlingarna, på uppdrag av ministerrådet. När förhandlingarna är klara ska Europaparlamentet och ministerrådet godkänna avtalet.

  EU:s makt beror på frågan

  CETA ett av de mest omfattande avtalen

  CETA är en förkortning för Comprehensive Economic Trade Agreement och är ett övergripande avtal om ekonomi och handel mellan EU och Kanada. Avtalet är ett av de mest omfattande som EU har förhandlat fram hittills och förhandlingarna påbörjades 2009. Den 21 september 2017 började avtalet gälla provisoriskt. Innan det kan börja gälla i sin helhet måste det godkännas av alla EU:s nationella och vissa regionala parlament.

  Betydelse för svenska företag

  När det gäller CETA innebär avtalet att företag från Sverige och de andra EU-länderna kommer att få det lättare att sälja varor och tjänster i Kanada. Avtalet ger också företag i Kanada tillträde till EU:s inre marknad.

  CETA-förhandlingarna

  • 2009

   Förhandlingar påbörjas mellan EU och Kanada.
  • 30 oktober 2016

   Avtalet undertecknas av EU och Kanada.
  • 15 februari 2017

   Europaparlamentet röstar för avtalet.
  • 21 september 2017

   Avtalet börjar gälla provisoriskt.

  Internationell handel är en del av EU-samarbetet

  Sverige och de andra EU-länderna har kommit överens om vilka frågor som ska ingå i EU-samarbetet. Internationell handel med länder utanför EU är ett exempel.

  Samarbete över gränser