accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookcrossdocumentdownloademailexternalShapeglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch
Kollage med leende människor mot röd och blå bakgrund med riksdagens kammare och en Sverige-karta. Kollage med leende människor mot röd och blå bakgrund med riksdagens kammare och en Sverige-karta.

Välkommen till Sveriges riksdags

EU-information

Vad gör EU:s olika institutioner, hur kommer en EU-lag till och hur påverkas Sverige av medlemskapet i EU? Här får du en övergripande bild av hur EU-arbetet fungerar och hur EU och Sverige hänger ihop.

8 saker du behöver veta om EU

Sverige är ordförande i ministerrådet 2023

Under det första halvåret år 2023 är Sverige ordförandeland i EU:s ministerråd. Sverige ordförande i ministerrådet 2023

Regeringen förhandlar för Sverige

Svenska ministrar är med och fattar beslut om nya EU-lagar i ministerrådet. Bildspel: Möten i ministerrådet

Arbetet drivs av sju institutioner

EU:s sju institutioner har olika uppgifter, till exempel lagstiftning, budgetarbete och framtidsplanering. Grafik: EU:s institutioner

Myndigheter är experter på EU

Svenska myndigheter kan svara på dina frågor om vilka EU-regler som gäller. Hit vänder du dig

EU-lagar börjar med idéer

EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar, som ministerrådet och EU-parlamentet tar beslut om. Grafik: Från EU-idé till svensk lag

Riksdagens del av ordförandeskapet

Januari till juni 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Här hittar du information om riksdagens del av ordförandeskapet – den så kallade parlamentariska dimensionen.

Webbplatsen för riksdagens del av EU-ordförandeskapet

Film: Så arbetar riksdagen med EU-frågor

Som EU-land har Sverige överlämnat en del av makten att besluta om lagar till EU. I EU är det regeringen som för Sveriges talan, men riksdagen är med och påverkar på olika sätt. Riksdagen granskar EU-dokument och prövar förslag på nya EU-lagar. Inför beslutsmöten i EU måste regeringen prata ihop sig med riksdagen om Sveriges ståndpunkt.

Film: Så arbetar riksdagen med EU

Pengar till jordbruk, miljö och regional utveckling

Pengarna i EU:s budget används till många olika områden. Mycket av pengarna går till regional utveckling, jordbruksstöd, forskning, digitalisering samt miljö- och klimatarbete. Drygt 90 procent av pengarna i EU:s budget går tillbaka till EU-länderna i form av EU-stöd. Foto: Europeiska unionen / Gustav Martensson.

EU:s budget
Film

Så funkar EU

Speltid 3 min

Här får du en kort introduktion till vad Europeiska unionen är och fakta om hur EU fungerar i stora drag.

Ladda ner

Textversion: Så funkar EU