accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookcrossdocumentdownloademailexternalShapeglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch

Till arkivet

Svenska EU-parlamentariker ingår i olika grupper och utskott

I Europaparlamentet är 20 av de 751 ledamöterna från Sverige. Utifrån partitillhörighet tillhör de olika partigrupper i Europaparlamentet. I de flesta av parlamentets utskott finns svenska ledamöter.

En kvinna sitter med ett par hörlurar om halsen och en namnskylt framför sig och lyssnar under ett möte. I bakgrunden syns flera mötesdeltagare.

Möte i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE). En av flera svenska ledamöter i utskottet är Bodil Valero (MP) som i Europaparlamentet tillhör gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen (EFA). Foto: Europeiska unionen / Emilie Gomez.

Olika partier kan ingå i samma partigrupp

De 20 svenska ledamöterna, eller EU-parlamentariker som de också kallas, tillhör något av de nio svenska politiska partier som finns representerade i Europaparlamentet 2014-2019. Partierna ingår samtidigt i någon av parlamentets olika politiska grupper. Olika politiska partier kan ingå i samma partigrupp i Europaparlamentet. Svenska exempel på det är att socialdemokratiska ledamöter delar partigrupp med ledamöter från Feministiskt initiativ, att moderata och kristdemokratiska ledamöter delar partigrupp samt att centerpartistiska ledamöter delar partigrupp med ledamöter från Liberalerna.

Svenska ledamöters partier och partigrupp på Europaparlamentets webbplats

Svenska ledamöter i parlamentets utskott

Kärnan för Europaparlamentets arbete är de ämnesorienterade utskotten. I utskotten behandlar ledamtöterna EU-kommissionens lagförslag. Det finns 20 ständiga utskott och sedan kan det tillkomma särskilda utskott för aktuella politiska frågor. I de flesta av utskotten finns det svenska ledamöter.

Svenska ledamöter i utskotten på Europaparlamentets webbplats