accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookcrossdocumentdownloademailexternalShapeglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch
Kollage med EU:s höga representant Federica Mogherini, Sveriges statsminister Stefan Löfven och Europeiska rådets ordförande Donald Tusk i svartvitt mot mångfärgad bakgrund. Kollage med EU:s höga representant Federica Mogherini, Sveriges statsminister Stefan Löfven och Europeiska rådets ordförande Donald Tusk i svartvitt mot mångfärgad bakgrund.

Europeiska rådet

Bestämmer EU:s inriktning

Fyra gånger per år håller Europeiska rådet toppmöten i Bryssel. Då träffas EU-ländernas stats- och regeringschefer. Deras uppdrag är att komma överens om EU:s övergripande riktlinjer och prioriteringar. Trots att det inte är med och beslutar om nya EU-lagar har Europeiska rådet därmed ett stort inflytande på EU:s inriktning och politik. Sverige representeras av statsminister Stefan Löfven.

Europeiska rådet

  • bestämmer den övergripande inriktningen på EU:s politik
  • består av de 28 EU-ländernas stats- och regeringschefer
  • har toppmöten i Bryssel fyra gånger per år
  • har ingen lagstiftande funktion
  • leds för närvarande av ordföranden Donald Tusk (som hösten 2019 efterträds av Charles Michel).

Europeiska rådets webbplats

Dags för toppmöte

Med EU:s framtid i fokus

Lästid 3 min

När Europeiska rådet håller toppmöten är uppdraget att komma överens om riktlinjer för EU:s utveckling och politik på längre sikt. Från Sveriges sida deltar statsminister Stefan Löfven. Han ska alltid informera riksdagen om mötenas innehåll.

Storbritanniens förra premiärminister Theresa May och Sveriges statsminister Stefan Löfven vid ett sammanträde i ministerrådet.

Storbritanniens förra premiärminister Theresa May och Sveriges statsminister Stefan Löfven vid ett möte i Europeiska rådet. Foto: Europeiska unionen.

Utrikesfrågor, ekonomi och sysselsättning

I Europeiska rådet sitter de 28 EU-ländernas stats- och regeringschefer. Tillsammans har de ett stort inflytande över EU:s utveckling och politik. De ska nämligen komma överens och besluta om övergripande riktlinjer, prioriteringar och mål inom bland annat EU:s utrikes- och försvarspolitik, ekonomiska politik och sysselsättningspolitik. Europeiska rådet är däremot inte med och beslutar om nya EU-lagar. Det hanterar inte heller detaljfrågor. Europeiska rådets möten kallas toppmöten och sådana hålls i Bryssel fyra gånger per år.
Europeiska rådet har stort inflytande på EU:s utveckling.

Slutsatser efter varje toppmöte

Efter varje möte presenteras Europeiska rådets beslut i form av slutsatser. I dessa slutsatser lyfts problem och utmaningar samt förslag till åtgärder eller mål som ska uppnås. Slutsatserna publiceras alltid på Europeiska rådets webbplats.
Slutsatserna lyfter fram åtgärder och mål.

Europeiska rådets slutsatser på Europeiska rådets webbplats

Statsministern rapporterar till riksdagen

Riksdagen ska ha inflytande över svensk EU-politik. Därför ska den svenska regeringen informera om och samråda med riksdagen om EU-frågor. Det går till så att statsminister Stefan Löfven alltid informerar riksdagen innan han deltar i Europeiska rådets toppmöten och även rapporterar tillbaka efter mötet.

Alla överens om besluten

När de 28 stats- och regeringscheferna i Europeiska rådet fattar beslut om prioriteringar och riktlinjer gör de vanligen det när alla är överens om beslutet. Det kallas för att fatta beslut genom konsensus. I vissa särskilda fall kan Europeiska rådet också ta beslut om en majoritet av gruppen är för beslutet.
Europeiska rådet är oftast överens om besluten.

Extrainsatta möten vid kriser

Ibland håller Europeiska rådet extrainsatta toppmöten. Det hände till exempel under flyktingkrisen hösten 2015. Europeiska rådet höll också ett extra möte 2017 för att bestämma vilka riktlinjer EU ska ha inför förhandlingarna med Storbritannien om landets utträde ur EU.

Ordföranden är EU:s ansikte utåt

Europeiska rådet har en ordförande som leder och driver arbetet framåt. Ordföranden ska bland annat underlätta samarbetet mellan medlemsländerna i Europeiska rådet och representera EU internationellt. För närvarande är det polacken Donald Tusk som är ordförande. I rollen som ordförande representerar han hela EU och inte sitt medlemsland. Hösten 2019 efterträds Tusk av Charles Michel, från Belgien.
Ordföranden talar för hela EU och inte sitt medlemsland.

Ordföranden har hjälp av EU:s utrikesminister

När det gäller att representera EU internationellt har Europeiska rådets ordförande sällskap av den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, som även kallas EU:s utrikesminister. Hon jobbar både i EU-kommissionen och i ministerrådet, en EU-institution som tar beslut om nya EU-lagar.

EU:s utrikesminister och EU-kommissionens ordförande deltar på toppmöten

EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, deltar på Europeiska rådets toppmöten. Dessutom deltar EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. EU-kommissionen är den EU-institution som föreslår nya EU-lagar.

Statsministern i riksdagen

När Sveriges statsminister Stefan Löfven har varit på möte i Europeiska rådet rapporterar han eller någon annan representant från regeringen till den svenska riksdagen om vad som har hänt och vilka beslut som har tagits.

Du kanske också vill veta mer om...