accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookcrossdocumentdownloademailexternalShapeglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch

Europaparlamentet

Medborgarnas röst i EU

Det är medborgarna i EU-länderna som i allmänna val har röstat fram de 751 ledamöterna i Europaparlamentet. Ledamöternas uppdrag är att företräda folkets intressen när Europaparlamentet beslutar om nya lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentet tar också beslut om EU:s budget och ska kontrollera och godkänna EU-kommissionen. 20 av ledamöterna, eller EU-parlamentarikerna som de också kallas, kommer från Sverige.

Europaparlamentet

 • består av 751 folkvalda ledamöter, varav 20 har valts i Sverige
 • väljs i allmänna val av invånarna i respektive EU-land
 • beslutar om EU-lagar och EU:s budget tillsammans med ministerrådet
 • leds av en talman, den italienske socialdemokraten David Sassoli
 • kontrollerar EU-kommissionen och ministerrådet
 • har verksamhet i Strasbourg och Bryssel.

Så funkar Europaparlamentet

Lästid 3 min

Europaparlamentet är den enda direkt folkvalda EU-institutionen. 20 av de 751 ledamöterna är valda i Sverige. Ledamöterna kallas EU-parlamentariker och deras huvuduppgifter är att besluta om nya lagar och EU:s budget tillsammans med ministerrådet.

Ledamöter i Europaparlamentet under ett sammanträde.

Europaparlamentets ledamöter är från alla EU:s länder. Länder med många invånare har fler ledamöter än mindre länder. Foto: Europaparlamentet.

 

Ledamöterna beslutar om lagar och budget

I Europaparlamentet sitter 751 folkvalda ledamöter. 20 av dem är valda i Sverige. Ledamöterna arbetar på uppdrag av EU-ländernas medborgare. Ett av de viktigaste uppdragen för Europaparlamentet är att ta beslut om EU-kommissionens förslag till nya EU-lagar. Det gör Europaparlamentet oftast tillsammans med ministerrådet, som består av ministrar från EU-ländernas regeringar. Ministerrådet och Europaparlamentet beslutar också tillsammans om EU:s budget.

Europaparlamentet har 751 ledamöter
Tillsammans har väljare i de 28 EU-länderna röstat fram 751 ledamöter. De representerar väljarna i Europaparlamentet till nästa EU-val.

Antal ledamöter efter brexit

Storbritannien håller på att lämna EU (brexit). När det sker kommer antalet ledamöter i Europaparlamentet att minskas till 705. Sverige får då 21 ledamöter. Förhandlingar pågår mellan Storbritannien och EU om tidpunkt och villkor för utträdet.

Antalet platser beror på landets folkmängd

EU-länder med stor befolkning har fler ledamöter än länder med liten befolkning. Inget land kan ha fler än 96 ledamöter eller färre än 6 ledamöter. På så sätt har ett land alltid tillräckligt många ledamöter för att kunna representera olika politiska grupper i landet. Ledamöterna väljs för fem år i direkta val i medlemsländerna.

Sverige har 20 ledamöter i EU-parlamentet. Antal ledamöter beror på hur stor befolkning landet har. Tyskland har som det största landet i EU 96 ledamöter medan de minsta länderna har 6 ledamöter.
EU-länderna har olika antal ledamöter i Europaparlamentet. Hur många ledamöter som kommer från ett land beror på hur stor befolkning landet har.

Utskott ansvarar för olika ämnesområden

Precis som i nationella parlament som riksdagen i Sverige arbetar ledamöterna i Europaparlamentet i olika utskott som ansvarar för olika ämnesområden. I Europaparlamentet finns 20 ständiga utskott, till exempel miljöutskottet och fiskeriutskottet. Parlamentet kan skapa tillfälliga utskott om det behövs, som till exempel utskottet för den ekonomiska krisen.
Arbetet sker i 20 olika utskott.

Europaparlamentets utskott på Europaparlamentets webbplats

Utskotten granskar förslag på nya EU-lagar

Det är utskotten som är kärnan i Europaparlamentets arbete. När ett lagförslag från EU-kommissionen kommer till Europaparlamentet går det till det utskott som ansvarar för ämnesområdet. Om lagförslaget till exempel gäller miljöområdet är det miljöutskottet som ska arbeta med lagförslaget. Det utskott som fått ett lagförslag på sitt bord utser en så kallad rapportör bland utskottets ledamöter. Rapportören kommer att vara ansvarig för utskottets arbete med lagförslaget. Rapportörens uppdrag är att sätta sig in i frågan och ta fram ett betänkande, alltså ett förslag på hur Europaparlamentet ska besluta om lagförslaget. Rapportören ska också förhandla med ministerrådet om hur lagen ska utformas.
En rapportör i utskottet ansvarar för utskottets arbete med ett lagförslag.

Beslut i Europaparlamentet

När ett lagförslag är färdigbehandlat av ett utskott ska det upp till debatt och beslut i Europaparlamentet. Ett sådant möte i plenum, alltså inför alla ledamöter i Europaparlamentet, går till så att rapportören först presenterar sitt förslag till ståndpunkt i frågan. Sedan följer en debatt bland ledamöterna och slutligen sker själva omröstningen i parlamentet.

Arbetet leds av talmannen

Europaparlamentets arbete leds av en talman som också representerar parlamentet på olika möten. På toppmöten i Europeiska rådet håller Europaparlamentets talman alltid ett inledningstal inför EU-ländernas stats- och regeringschefer. Talmannen väljs av parlamentet för en mandatperiod på 2,5 år. Nuvarande talman är den italienske socialdemokraten David Sassoli. Han har talmansposten fram till januari 2022.
Partigrupp går före hemland för ledamöterna

Samarbetar i partigrupper

Ledamöterna i Europaparlamentet samarbetar i grupper efter sin politiska tillhörighet. Partier från olika EU-länder som har liknande värderingar bildar partigrupper. För att bilda en partigrupp krävs minst 25 ledamöter från sju länder. De ledamöter som inte tillhör någon grupp kallas grupplösa.

När Europaparlamentets ledamöter samlas för debatt och omröstningar i Strasbourg eller Bryssel sitter de tillsammans i sina partigrupper, inte med sina landsmän från andra partigrupper.

Översikt som visar ledamöternas placering i partigrupper i Europaparlamentet.
Under perioden 2019-2024 finns sju partigrupper i Europaparlamentet och ett antal grupplösa ledamöter.

 

Partigrupper och platser i Europaparlamentet 2019–2024

Det krävs minst 25 ledamöter från sju av EU:s 28 länder för att bilda en partigrupp.

 • EPP 182 platser
  Europeiska folkpartiet. Moderaterna och Kristdemokraterna är med i denna grupp.
 • S&D 154 platser
  Progressiva förbundet av socialdemokrater i EU-parlamentet. Socialdemokraterna är med i denna grupp.
 • Renew Europe (tidigare ALDE) 108 platser
  Liberalerna och Centerpartiet är med i denna grupp.
 • De Gröna/EFA 74 platser
  De gröna/Europeiska fria alliansen. Miljöpartiet är med i denna grupp.
 • ID 73 platser
  Identitet och demokrati.
 • ECR 62 platser
  Europeiska konservativa och reformister. Sverigedemokraterna är med i denna grupp.
 • GUE/NGL 41 platser 
  Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster. Vänsterpartiet är med i denna grupp.
 • GL 57 platser
  Grupplösa.

Uppgifterna är från parlamentets första sammanträde i juli 2019.

Partigrupper i Europaparlamentet 2019–24 på Europaparlamentets webbplats

Antal ledamöter per land i Europaparlamentet

 • 96 Tyskland
 • 74 Frankrike
 • 73 Italien och Storbritannien
 • 54 Spanien
 • 51 Polen
 • 32 Rumänien
 • 26 Nederländerna
 • 21 Grekland, Belgien, Portugal, Tjeckien och Ungern
 • 20 Sverige
 • 18 Österrike
 • 17 Bulgarien
 • 13 Danmark och Finland
 • 11 Irland och Litauen
 • 8 Slovenien och Lettland
 • 6 Estland, Cypern, Luxemburg och Malta

Storbritannien håller på att lämna EU (brexit). När det sker kommer antalet ledamöter i Europaparlamentet att minskas från 751 till 705. Sverige får då 21 ledamöter.

Svenska ledamöter i partigrupper och utskott

Lästid 1 min

I Europaparlamentet är 20 av de 751 ledamöterna från Sverige. De kommer från nio olika svenska politiska partier. De svenska ledamöterna ingår sedan i olika partigrupper i Europaparlamentet. Det finns svenska ledamöter i de flesta av Europaparlamentets utskott.

En kvinna sitter med ett par hörlurar om halsen och en namnskylt framför sig och lyssnar under ett möte. I bakgrunden syns flera mötesdeltagare.

Möte i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE). En av de svenska ledamöterna i utskottet 2014-2019 var Bodil Valero (MP) som tillhörde gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen (EFA) i parlamentet. Foto: Europeiska unionen / Emilie Gomez.

Olika svenska partier kan ingå i samma partigrupp

De 20 svenska ledamöterna, EU-parlamentarikerna, tillhör något av de åtta svenska politiska partier som finns representerade i Europaparlamentet 2019-2024. Partierna ingår samtidigt i någon av parlamentets politiska grupper. Olika politiska partier kan ingå i samma partigrupp i Europaparlamentet. Svenska ledamöter från Moderaterna och Kristdemokraterna ingår i samma partigrupp och svenska centerpartistiska ledamöter delar partigrupp med ledamoten från Liberalerna.

Svenska EU-parlamentariker 2019-2024 på Europaparlamentets webbplats

De svenska ledamöterna ingår också i två eller flera av Europaparlamentets utskott, som ordinarie ledamöter eller ersättare. Det finns ledamöter från Sverige i de flesta av utskotten.

Svenska ledamöter i utskotten 2014-2019 på Europaparlamentets webbplats

 

Europaparlamentet väljs av folket

Det är val till Europaparlamentet vart femte år, EU-val. Då väljer invånarna i Sverige och de andra EU-länderna vilka som ska representera dem i Europaparlamentet. Nästa EU-val är år 2024.

Valsedlar till Europaparlamentet står staplade i ett vitt ställ.

Svenska valsedlar till valet till Europaparlamentet 2014. Foto: Riksdagsförvaltningen / Melker Dahlstrand

Alla EU-medborgare har rätt att rösta

Medborgare i EU-länderna har rätt att rösta i valet till Europaparlamentet, EU-valet. Genom valet avgörs vilka politiska partier och ledamöter som ska representera EU-ländernas invånare i Europaparlamentet. Ledamöterna i Europaparlamentet väljs för fem år i direkta val i medlemsländerna.

År 2024 är det EU-val nästa gång i Sverige.

Nästa val till Europaparlamentet hålls år 2024. I Sverige får du rösta fram politiker till Europaparlamentet om du har fyllt 18 år, är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige. Även medborgare från andra EU-länder som är folkbokförda i Sverige får rösta i EU-valet här.

Panorama

Se dig om utanför Europaparlamentet

Europaparlamentet har flera byggnader som upptar ett kvarter i Bryssel. Klicka och dra eller svajpa för att se dig om.

Panorama

Se dig om i plenisalen i Bryssel

Europaparlamentet har utskottsmöten och extra sammanträden i plenisalen i belgiska Bryssel. Klicka och dra eller svajpa för att se dig om.

Europaparlamentets kontor i Sverige

Europaparlamentet har kontor i varje EU-land. Det svenska kontoret ligger i Stockholm.

Europaparlamentets kontor i Stockholm informerar om vilka uppgifter Europaparlamentet har, hur det arbetar och om de politiska och lagstiftande beslut som fattas. Sverigekontoret representerar Europaparlamentet som institution, inte något svenskt eller politiskt intresse.

Europaparlamentets kontor i Sverige på Europaparlamentets webbplats

Du kanske också vill veta mer om...