accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookcrossdocumentdownloademailexternalShapeglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch

Om webbplatsen

Sveriges riksdags EU-information

Välkommen till Sveriges riksdags EU-information. Webbplatsen ger en övergripande bild av hur EU-arbetet fungerar och hur EU och Sverige hänger ihop.

Lättare att förstå EU

Webbplatsen Sveriges riksdags EU-information ska göra det enklare att förstå hur vi i Sverige påverkas men också påverkar de beslut som fattas gemensamt inom EU. Innehållet presenteras därför på olika nivåer - från lätt och sammanfattande till mer fördjupande och förklarande. För att innehållet ska vara användbart för så många som möjligt används också olika presentationsformat, som bilder, infografik, illustrationer och film.

Innehållet fokuserar på EU:s kärna, kort sagt EU:s institutioner, beslutsprocessen och EU:s budget, samt EU-arbetet i riksdagen. Webbplatsen guidar också vidare till svenska myndigheter och institutioner inom EU som ansvarar för olika EU-relaterade sakfrågor.

Webbplatsen har fyra huvudavdelningar:

 • Vad är EU? Innehåller bland annat information om EU:s organisation och institutioner, vad EU-medlemskapet innebär och hur det går till för ett land att bli EU-medlem.
 • Vad gör EU? Beskriver hur EU:s lagar stiftas, på vilka områden EU-länderna samarbetar och vad EU:s budget används till.
 • EU i riksdagen. Innehåller bland annat information om den svenska riksdagens roll i EU:s beslutsprocess och hur riksdagen arbetar med EU:s lagförslag på olika sätt.
 • Du i EU. Beskriver de rättigheter EU-medborgare har och hur man kan påverka EU som privatperson. Här finns också en guide där du får hjälp att hitta vilken svensk myndighet eller institution inom EU som ansvarar för en specifik sakfråga.

Sveriges riksdags uppdrag

Sveriges riksdag har sedan 1996 haft i uppdrag att lämna opartisk och allsidig information om EU, Sveriges medlemskap i EU och EU-arbetet i riksdagen. Verksamheten vänder sig till allmänheten och består bland annat av webbplatsen Sveriges riksdags EU-information och svarsservicefunktionen Riksdagsinformation som svarar på frågor om riksdagen och EU via e-post och telefon.

Webbplatsen Sveriges riksdags EU-information ersatte i september 2017 den tidigare webbplatsen eu-upplysningen.se.

Ansvarig

Anders Hagquist, kommunikationschef

Kontakt

Tillgänglighet

Riksdagens webbplatser ska vara användbara och tillgängliga för alla. Den här webbplatsen ska på sikt uppfylla riktlinjerna för tillgänglighet enligt WCAG 2.0, nivå AA. Arbetet med tillgängligheten på webbplatsen utgår ifrån:

Arbetet med tillgänglighet omfattar teknik, språk och pedagogik. Vi följer i huvudsak myndigheternas skrivregler och klarspråk. Det är möjligt att lyssna på webbplatsen. Alla delar är viktiga byggstenar för helheten.

Så här går det till

Så här arbetar vi för att webbplatsen ska bli tillgänglig:

 • Vi ställer tillgänglighetskrav både på oss själva och på de konsulter vi arbetar tillsammans med. De kraven finns i dokumenten ovan.
 • Vi låter tillgänglighetsexperter kontrollera det vi gör.
 • Vi testar webbplatsen på användare när vi bygger nytt.

Kontakta riksdagsinformation om du har frågor eller synpunkter på tillgängligheten.

Tips och hjälp

Kan du inte öppna pdf-filer? Ser en sida konstig ut? Här får du tips som gäller tekniska frågor, som till exempel vad du ska göra om webbplatsen ser konstig ut i din webbläsare.

Webbläsare

Om webbplatsen ser konstig ut kan det bero på att du använder en gammal version av webbläsaren. Webbplatsen är anpassad för moderna webbläsare och de senaste versionerna av:

 • Chrome
 • Internet Explorer 11
 • Safari 8
 • Firefox

Programvara för att läsa pdf-filer

För att öppna dokument som pdf-filer behöver du ofta ett särskilt program. Det kan vara Acrobat Reader, som är gratis, men det finns även andra alternativ.

Acrobat Reader på Adobes webbplats

Skriva ut

Vill du skriva ut en hel sida på webbplatsen trycker du Ctrl+P på tangentbordet och väljer sen Skriv ut.

Om du vill skriva ut en del av en sida markerar du den text du till skriva ut, trycker Ctrl+P på tangentbordet, väljer att skriva ut Markering och sen Skriv ut.

Anpassa teckenstorleken

Du kan anpassa teckenstorleken på webbplatsen. För en datorskärm finns det flera sätt att göra det på:

 • Du kan trycka CTRL+ för att öka textstorleken och CTRL- för att minska.
 • Du kan hålla ner CTRL och snurra på mushjulet för att öka och minska textstorleken.
 • I Internet Explorer kan du zooma med hjälp av verktyg som finns i webbläsaren längst upp till höger.

På en pekplatta eller smart mobiltelefon kan du oftast föra två fingrar inåt/ihop eller utåt/isär för att zooma. Det går också oftast att ändra textstorlek generellt under enhetens inställningar. Det kan fungera olika på olika enheter och operativsystem.

Lyssna

Det går att lyssna på webbplatsens sidor. För att lyssna på en sida, klicka på den Lyssna-länk med ljudsymbol som finns högst upp i toppen och längst ner i botten på webbplatsen.

Kontakta riksdagsinformation om du upplever tekniska problem med webbplatsen trots att du har uppdaterat din webbläsare eller följer instruktionerna ovan.

Länkningspolicy

Om du länkar till Sveriges riksdags webbplats för EU-information ber vi dig respektera följande:

 • Riksdagen är mån om vilka webbplatser som länkar till riksdagens webbplatser. Genom länkning kan riksdagen associeras med innehållet på den webbplats där länken är placerad. Kontakta riksdagsinformation vid tveksamhet.
 • Ange länken till Sveriges riksdags EU-information på ett neutralt sätt.
 • Använd inte riksdagens logotyp för att länka till webbplatsen. Detta för att undvika tveksamhet om vem som är ansvarig för informationen på den webbsida där länken är placerad.
 • Använd endast så kallad hypertextlänk, det vill säga då användaren klickar på länken förflyttas användaren till riksdagens webbserver.
 • Använd inte så kallad ramlänkning (frameslänkning), det vill säga länka inte så att webbplatsen placeras inom ramarna (frameset) för en annan webbplats.
 • Om du vill länka till något av våra informationsmaterial i pdf-format så länka till webbsidan där dokumentet finns. Detta för att undvika att länkar bryts eller att gamla versioner finns tillgängliga.

Personuppgiftslagen - PUL

Sveriges riksdags EU-information behandlar person- och adressuppgifter för att kunna administrera beställningar av informationsmaterial.

I enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) informeras du härmed om dessa ändamål med behandlingen. Riksdagsförvaltningen, org.nr 202100-2627, 100 12 Stockholm, tel.nr 08-786 40 00, ansvarar för att personuppgifterna hanteras på ett korrekt sätt.

Du har rätt att en gång per år gratis få ta del av personuppgifter som finns registrerade om dig. Du har även rätt att begära att felaktiga uppgifter korrigeras. Ansökan om information ska vara skriftlig.

Bildrättigheter

Alla bilder på webbplatsen är skyddade enligt upphovsrättslagen.

Bilder och grafik på riksdagens webbplatser skyddas enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att bilderna inte får återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från den som har rättigheterna.

Exempel på användning som kräver tillstånd är kopiering av bilder till webbsida, till interna nätverk eller annat tillgängliggörande eller mångfaldigande av bilderna, oavsett metod.

Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (SFS 1960:729)

Fotografer

På webbplatsen anges fotografens namn direkt vid bilden, där det är möjligt. Men vid vissa bilder finns inte möjlighet att ange fotograf eller rättighetsinnehavare. Dessa finns i stället nedan.

Övriga fotografer och rättighetsinnehavare

 • Den stora bilden överst på startsidan är ett kollage där originalbilderna är från Johnér bildbyrå. Foto: Wenblad-Nuhma, Maskot, Scandinav.
 • Bild överst på sidan EU:s institutioner visar EU-kvarteren i Bryssel ovanifrån. Foto: Europaparlamentet.
 • Bild överst på sidan EU-kommissionen är ett montage som visar EU-kommissionen monterad på blå bakgrund. Originalfoto: EU-kommissionen.
 • Bild överst på sidan Ministerrådet visar ett möte i rådet för ekonomiska och finansiella frågor. Foto: Europeiska unionens råd.
 • Försättsbild vid intervju med Ann Linde på sidan Ministerrådet visar Linde vid ett möte i ministerrådet. Foto: Europeiska unionens råd.
 • Bild överst på sidan Europaparlamentet visar plenisalen i Strasbourg där parlamentarikerna fattar många av sina beslut. Foto: Europaparlamentet.
 • Bild överst på sidan Europeiska rådet är ett kollage som visar EU:s höga representant Federica Mogherini, Sveriges statsminister Stefan Löfven och Europeiska rådets ordförande Donald Tusk i svartvitt mot mångfärgad bakgrund. Originalfoton: EU-kommissionen och Melker Dahlstrand / Riksdagsförvaltningen.
 • Bild överst på sidan EU-domstolen är ett montage som visar EU-domstolens ledamöter mot grön och blå bakgrund. Foto: EU-domstolen.
 • Bild överst på sidan Europeiska revisionsrätten visar en finansiell rapport från EU:s revisionsrätt. Foto: Europaparlamentet.
 • Bild överst på sidan Europeiska centralbanken visar Europeiska centralbankens byggnad i Frankfurt. Foto: EU-kommissionen.
 • Bild överst på sidan Medlem i EU visar valarbetare vid folkomröstningen om EU i Sverige år 1994. Foto: Hans T Dahlskog / TT.
 • Bild överst på sidan EU:s historia visar ett sammanträde i Europaparlamentet 1979. Foto: Europaparlamentet.
 • Bild överst på sidan En EU-lag blir till är ett kollage som visar talmannens ordförandeklubba och lagboken. Foto: Melker Dahlstrand / Riksdagsförvaltningen.
 • Bild överst på sidan EU:s lagar och regler visar EU-fördraget med underskrifter och sigill. Foto: Europaparlamentet.
 • Bild överst på sidan Samarbete över gränser är ett kollage som visar en kvinna med en skottkärra, en man med ett barn och en kvinna vid ett mikroskop. Originalfoton: Johnér bildbyrå.
 • Bild överst på sidan Fri rörlighet visar en kvinna med ryggsäck och mobiltelefon på väg uppför en rulltrappa. Foto: EU-kommissionen.
 • Bild överst på sidan EU och omvärlden visar två barn som står på en grushög vid några tält i ett flyktingläger i Fallujah i Irak. Foto: Europeiska unionen / Echo / Peter Biro.
 • Bild överst på sidan EU:s budget är ett kollage där originalbilderna är från bildbyråerna Pexels och Pixabay. Foto: Joanna Malinowska, Stefan Roelofs, Skeeze, Barnimages.
 • Bild överst på sidan Riksdagens EU-arbete är ett kollage som visar EU-nämndens ordförande Jonas Eriksson (MP), tjänstemän i riksdagens EU-nämnd och riksdagens talman Urban Ahlin. Foto: Anders Löwdin / Riksdagsförvaltningen.
 • Bild överst på sidan Granskar EU-dokument visar tjänstemän i riksdagens utbildningsutskott med olika handlingar. Foto: Melker Dahlstrand / Riksdagsförvaltningen.
 • Bild överst på sidan Prövar EU-lagar visar ett sammanträde i riksdagens kammare. Foto: Ingemar Edfalk / Riksdagsförvaltningen.
 • Bild överst på sidan Har koll på regeringen visar regeringens hus Rosenbad och riksdagshuset. Foto: Melker Dahlstrand / Riksdagsförvaltningen.
 • Bild överst på sidan Dina rättigheter visar unga människor i en park som tittar på en mobiltelefon. Foto: Europaparlamentet.
 • Porträttbild i avsnittet om EU:s ombudsman på sidan Dina rättigheter visar den europeiska ombudsmannen Emily O´Reilly. Foto: Europaparlamentet.
 • Bild överst på sidan Så kan du påverka visar medlemmar i ett fackförbund som samlar namnunderskrifter utanför riksdagshuset. Foto: Pontus Lundahl / TT.
 • Bild överst på sidan Hit vänder du dig visar fotgängare som går över ett övergångsställe i Tokyo, Japan. Foto: Yuya Shino / TT.
 • De bilder som är underlag till panoramabilderna, de så kallade 360-bilderna, på sidorna EU-kommissionen, Ministerrådet, Europaparlamentet och Har koll på regeringen har tagits av Jann Lipka.