accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookcrossdocumentdownloademailexternalShapeglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch
Kollage med hand som håller i ett valkuvert och personer som röstar bakom skärmar.

EU-valet 2019

Söndag 26 maj

Söndagen den 26 maj är det val till Europaparlamentet, EU-val, i Sverige. I valet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i parlamentet de kommande fem åren.

Om EU-valet

 • EU-val sker vart femte år i alla EU-länder.
 • I Sverige är det val söndagen den 26 maj 2019.

Din rätt att rösta

Europaparlamentet är den enda EU-institution som väljs direkt i allmänna val. Genom att rösta i valet till Europaparlamentet har du möjlighet att vara med och påverka EU:s politik.

Alla EU-medborgare har rätt att rösta i EU-valet. I Sverige får du rösta  i EU-valet om du har fyllt 18 år, är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Att rösta i valet till Europaparlamentet

Europaparlamentet kallas ofta EU-parlamentet

Vad är Europaparlamentet?

I Europaparlamentet sitter 751 ledamöter från EU:s alla medlemsländer. De är med och beslutar om EU:s lagar och budget.

Under den senaste mandatperioden har 20 svenska ledamöter representerat Sveriges medborgare. Genom EU-valet avgör medborgarna i medlemsländerna vilka politiska partier och ledamöter som ska vara med och fatta besluten i parlamentet.

Europaparlamentet - Medborgarnas röst i EU

EU angår dig

Kalender för EU-valet

EU-valet går till på samma sätt som valen till kommun, landsting och riksdag i Sverige. Du får ett röstkort hem i brevlådan och kan sedan förtidsrösta eller rösta i vallokal på valdagen. Du väljer vilket parti du vill ska representera dig i Europaparlamentet. Ett parti måste få minst 4 procent av rösterna för att få plats i Europaparlamentet.

 • 11 apr 2019

  Från 11 april – brevrösta utomlands

  Från den 11 april kan du göra i ordning en brevröst och skicka från utlandet.
 • 26 apr 2019

  26 april fastställs röstlängden

  Rösträtten bestäms utifrån de uppgifter om folkbokföring som finns i Skatteverkets register.
 • 2 maj 2019

  Från den 2 maj – rösta via bud

  Röstningen på utlandsmyndigheter kan börja. Även möjligheten att rösta via bud startar.
 • 8 maj 2019

  8 maj börjar förtidsröstningen

  Nu kan du börja förtidsrösta i någon av röstningslokalerna för förtidsröstning runt om i Sverige. Ta med röstkortet och en id-handling!
 • 23 maj 2019

  23-26 maj – val till EU-parlamentet

  Val till Europaparlamentet i alla EU:s medlemsländer.
 • 26 maj 2019

  26 maj – EU-val i Sverige

  Val till Europaparlamentet i Sverige.

Valkalender - länk